.:Cdbaski.com:.                              <link rel="shortcut icon" href="cdbaski_favicon.gif" />
.:Cdbaski.com:.                             
.:Cdbaski.com:.                             

cd baskı

.:Cdbaski.com:.                             

CD HİZMETLERİMİZ

 

  CD Üzerine Baskı

 

  CD Çoğaltım (Duplikasyon)

 

  CD Üretim (Replikasyon)

 

  CD Paketleme (Packaging)

 

  DVD Üretim (Replikasyon)

 

  DVD Çoğaltım (Duplikasyon)

 

  Baskı Çeşitleri

 

  Fotoğraf Baskı

 

  Düz Baskı

 

 

 

Cd Çoğaltım (duplikasyon) 

 

 

CD Recorder' lar ile kaydedilebilir CD' lere yakma (burn) yöntemiyle yapılan CD çoğaltım şeklidir. 2000 Adete kadar olan çoğaltımlarda daha uygun maliyetlerle kaliteli sonuçlar elde edilebildiği için uygulanır.

 

CD Duplication Sistemi

 

    
 Yazma/Kayıt - CD-Rom Mode 1, Form 1 (ISO 9660, UFS, HFS vs), CD-XA Mod 2, Form 1&2, CD-DA (Audio-with ISRC, UPC ve alt indexler), CD-I, CD-I Ready, Mixed Mod, Playstation , CD-extra (Blue Book-Enhanced CD, CD Plus), Kodak Photo CD, Video CD, Single Session / Multi session
 Master yazılabilir - Track-At-Once (TAO). Disc-At-Once (DAO). Session-At-Once (SAO).

 

 

.:Cdbaski.com:.                             

.:Cdbaski.com:.